सुनछहरी गाउँपालिकाकोे बजेट सार्वजनिक ,७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च

 

मालश्री अनलाइन, माघ २५ गते । रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लागि विनियोजित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । हाल सम्म ७ करोड ६४ लाख ७६ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।गाउँपालिकाको नवौँ गाउँ सभाका अध्यक्ष आसबहादुर पुनले खर्चबारे जानकारी गराउनु भएको हो । सभाले गाउँकार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरुलाई पारित गरेको छ । विभिन्न शिर्षकबाट रकमान्तरण ,विशष अनुदानको रुपमा विभिन्न योजनाहरु तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट ५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार सुनछहरी गाउँपालिका जैमाकसलाको पोबाङ स्वास्थ्य चौकी रहेको स्थानमा निर्माण गर्ने निर्णयलाई पारित गरिएको छ।

 

 

सुनछहरी गाउँपालिका अन्तर्गतका आ.व. २०७७र०७८ को लागि समता रणनीति कार्यक्रम अन्तर्गत तर्जुमा गरिएको कार्यक्रम,प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका विभिन्न योजनाहरु सञ्चालन गर्ने तर्जुमा गरिएका हरुलाई गाउँ सभाबाट पारित गरिएको छ।बिद्यालय भौतिक पूर्वाधार अनुदान अन्तर्गत ४ कोठे भवन देवी मन्दिर मा.वि.पोबाङ, सिद्ध प्राबी स्युरी वास सहितको शौचालय र रिपुकोट प्राथमिक बिद्यालय फगामलाई र रेट्रोफाइड जनता मा. बि बाहिरीगाम छनोटलाई गरिएको छ।पोबाङ स्वास्थ चौकीमा स्थापना गरिएको ल्याब संचालन गर्नको लागि अनुमोदन भएको दररेट,आर्थिक ऐन २०७७ मा विभिन्न शिर्षकमा दररेट छुटेको हुँदा परामर्श समितिको निर्णय अनुसार एकरुपता कायम हुने गरि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ ।

 

त्यस्तै स्थानीय दररेट संशोधन गर्ने,सुनछहरी गाउँपालिकाको तथा अन्तर्गतका शाखाहरुको दरबन्दी स्वीकृत गर्न,गाजाखोला देखि भित्रीगामसम्म जोडने मोटरबाटो शिर्षकलाई मुइकाधारादेखि गिच्छेबाशा बिबाङ्दहसम्म जोडने मोटरबाटो शिर्षकमा संशोधन गर्ने भएको अध्यक्ष पुनले जानकारी दिए ।साथै स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७७, विभिन्न वडाहरुमा भएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको संशोधन े,मुख्यमन्त्री ग्रामीण बिकास कार्यक्रम अन्तर्गत तर्जमा गरिएका कार्यक्रमहरुलाई पारित गरिएको छ । समपुरक कोष तर्फका योजनाहरु रोल्बाङ मा. बि.प्राविधिक शिक्षालय भवन निर्माण, जेलबाङ ३७ लाख ५२ हजार, फगाम मेहलधारा पोबाङ मोटरबाटो २५ लाख रुपैयाँ,फगाम खानेपानी तथा सरसफाइ योजना २५ लाख मुइकाधारादेखि बाशा बिबाङदह सम्म जोडने मोटरबाटो २५ लाख रुपैयाँ,बाहिरीगामदेखि पोबाङ जोडने मोटरबाटो २४ लाख रुपैयाँ बजेट सभाबाट पारित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले बताए ।

220 total views, 1 views today