सुनछहरी गाउँपालिकाको दोस्रो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न

मालश्री अन्लाइन, चैत २२ । पुर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको दोस्रो राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। सबैभन्दा बढी अङक ८ प्राप्त गरि दोस्रो रास्ट्रपति रनिङ शिल्ड यस पटक नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगामले हात पारेको छ।भने दोस्रो सात अङक सहित दोस्रो जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरमले प्राप्त गरेको छ गत वर्ष कोरोना कहरको बिच हुन नसकेको र अघिल्लो वर्ष जनता माध्यमिक बिधालय हामले हात पारेको गाउँपालिका शिक्षा प्राबिधिक सहायक शान्ता शर्माले जानकारी दिनु भयो।

 

 

३ दिन सम्म चलेको प्रतियोगिता कार्यक्रममा विभिन्न खेलकुदहरु आयोजना गरिएको थियो।कार्यक्रममा छात्र भलिबल प्रतियोगिता तर्फ जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम प्रथम,रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेलबाङ दोस्रो, नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम र मेहलधारा माध्यमिक बिधालय तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन। छात्रा भलिबल प्रतियोगिता तर्फ रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेलबाङ प्रथम,जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम दोस्रो ,देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ र जनता माध्यमिक बिधालय गाम तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन। त्यस्तै ज्याबलिङ थ्रो अन्तर्गत छात्र तर्फ जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम प्रथम ,जनता माध्यमिक बिधालय गाम दोस्रो र देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ र मेहलधारा माध्यमिक बिधालय जैमा तेस्रो स्थान छात्रा तर्फ नमुना माध्यमिक बिधालय कसला प्रथम,मेहलधारा माध्यमिक बिधालय जैमा दोस्रो जनता माध्यमिक बिधालय र जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम तेस्रो हासिल गर्न सफल भएका छन भने सतफुत अन्तर्गत छात्र तर्फ जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम प्रथम ,मेहलधारा माध्यमिक बिधालय जैमा दोस्रो ,नमुना माध्यमिक बिधालय कसला र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय स्युरी तेस्रो छात्रा तर्फ रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेल्बाङ प्रथम,नमुना माध्यमिक बिधालय कसला दोस्रो ,जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय स्युरी तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन।

 

हाइ जम्प अन्तर्गत छात्र तर्फ नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम प्रथम ,देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ दोस्रो ,जनसेवा माध्यमिक बिधालय र नमुना माध्यमिक बिधालय तेस्रो छात्रा तर्फ रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेलबाङ प्रथम देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ दोस्रो ,नमुना माध्यमिक बिधालय कसला र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन। त्रिपल जम्प अन्तर्गत छात्र तर्फ देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ प्रथम जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम दोस्रो रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेलबाङ र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगामले तेस्रो छात्रा तर्फ देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ प्रथम नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय स्युरी दोस्रो , नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम र नमुना माध्यमिक बिधालय कसला तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन। लङ जम्प अन्तर्गत छात्र तर्फ जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम प्रथम नमुना माध्यमिक बिधालय कसला दोस्रो ,देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम तेस्रो छात्रा तर्फ नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम प्रथम नमुना माध्यमिक बिधालय कसला दोस्रो, जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय स्युरी तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन। रिले दौड अन्तर्गत छात्र तर्फ देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ प्रथम जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम दोस्रो ,मेहलधारा माध्यमिक बिधालय जैमा र रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय तेस्रो छात्रा तर्फ नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय प्रथम मेहलधारा माध्यमिक बिधालय जैमा दोस्रो ,देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय र रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेलबाङ तेसो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन।

 

 

८ सय मिटर दौड अन्तर्गत छात्र तर्फ नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम प्रथम नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय स्युरी दोस्रो , रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेल्बाङ र जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम तेस्रो छात्रा तर्फ नमुना माध्यमिक बिधालय कसला प्रथम ,नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम दोस्रो नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय स्युरी र जनसेवा माध्यमिक बिधालय तेसो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन। २ सय मिटर दौड छात्रा तर्फ नमुना माध्यमिक बिधालय कसला प्रथम नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम दोस्रो ,रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेल्बाङ र जनसेवा माध्यमिक बिधालय तेस्रो छात्रा तर्फ नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम प्रथम जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम दोस्रो ,जनता माध्यमिक बिधालय गाम र नमुना माध्यमिक बिधालय कसला तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन।

 

१ सय मिटर दौड अन्तर्गत छात्र तर्फ देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ प्रथम जनसेवा माध्यमिक बिधालय सेरम दोस्रो , मेहलधारा माध्यामिक बिधालय जैमा र नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम तेस्रो छात्रा अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय फगाम प्रथम ,देविमन्दिर माध्यमिक बिधालय पोबाङ दोस्रो ,नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक बिधालय स्युरी र नमुना माध्यमिक बिधालय कसला तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन। त्यसै गरि सहभागी खेलाडी तर्फ उत्कृष्ट रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेल्बाङका बुधबिर पुनमगर छात्रा उत्कृष्ट तर्फ रोल्बाङ माध्यमिक बिधालय जेल्बाङकी अनिता बुढा मगर भएका छन भने सहभागी बिधालयबाट उत्कृष्ट अनुशासन बिधालय मेहलधारा माध्यमिक बिधालय जैमा भएको छ।

186 total views, 5 views today