राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रोल्पाबाट ८१ वटा विद्यालय छनोटमा परे

 

मालश्री अनलाइन, भाद्र ३०, रोल्पा । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रोल्पाबाट मात्रै ८१ वटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु छनोटमा परे अनुसार रोल्पाबाट मात्रै ८१ वटा विद्यालय छनोटमा परेका छन । एक नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिका गरि दशवटा स्थानीय तह रहेको रोल्पा बाट ८१ वटा सामुदायिक विद्यालय छनोटमा परेका हुन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ मा उल्लेखित विधि र प्रक्रिया अनुसार कार्यक्रम कार्यन्वयन विधि विस्तृत रुपमा तयारी भइरहेको र बजेट वित्तीय हस्तान्तरण हुने क्रममा रहेकाले छनोटमा परेका विद्यालयले तत्काल कार्यक्रम कार्यन्वयन गराउन समेत शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्र अन्तर्गत अनुसन्धान तथा गुणस्तर सुधार शाखाले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त कार्यक्रमबाट सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न योगदान गरी सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

858 total views, 3 views today