समाज

तेबाङमा नाच गान र जुवा तास खेल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध

  मालश्री अनलाइन, साउन २४, रोल्पा । सुनिल स्मृती गाँउपालिका वडा न. ७ तेबाङ रोल्पामा मदिरा सेवन, बेचबिखन तथा जुवा तास खेल्ने खेलाउने कार्यलार्ई पुर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ ।

सूचना प्रविधि

तेबाङमा नाच गान र जुवा तास खेल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध

  मालश्री अनलाइन, साउन २४, रोल्पा । सुनिल स्मृती गाँउपालिका वडा न. ७ तेबाङ रोल्पामा मदिरा सेवन, बेचबिखन तथा जुवा तास खेल्ने खेलाउने कार्यलार्ई पुर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ ।...

अर्थतन्त्र

देश

तेबाङमा नाच गान र जुवा तास खेल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध

  मालश्री अनलाइन, साउन २४, रोल्पा । सुनिल स्मृती गाँउपालिका वडा न. ७ तेबाङ रोल्पामा मदिरा सेवन, बेचबिखन तथा जुवा तास खेल्ने खेलाउने कार्यलार्ई पुर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय

तेबाङमा नाच गान र जुवा तास खेल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध

  मालश्री अनलाइन, साउन २४, रोल्पा । सुनिल स्मृती गाँउपालिका वडा न. ७ तेबाङ रोल्पामा मदिरा सेवन, बेचबिखन तथा जुवा तास खेल्ने खेलाउने कार्यलार्ई पुर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ ।

अन्तर्वार्ता

तेबाङमा नाच गान र जुवा तास खेल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध

  मालश्री अनलाइन, साउन २४, रोल्पा । सुनिल स्मृती गाँउपालिका वडा न. ७ तेबाङ रोल्पामा मदिरा सेवन, बेचबिखन तथा जुवा तास खेल्ने खेलाउने कार्यलार्ई पुर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ ।

विकास

तेबाङमा नाच गान र जुवा तास खेल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध

  मालश्री अनलाइन, साउन २४, रोल्पा । सुनिल स्मृती गाँउपालिका वडा न. ७ तेबाङ रोल्पामा मदिरा सेवन, बेचबिखन तथा जुवा तास खेल्ने खेलाउने कार्यलार्ई पुर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ ।

मनोरञ्जन

तेबाङमा नाच गान र जुवा तास खेल्ने कार्यलाई प्रतिबन्ध

  मालश्री अनलाइन, साउन २४, रोल्पा । सुनिल स्मृती गाँउपालिका वडा न. ७ तेबाङ रोल्पामा मदिरा सेवन, बेचबिखन तथा जुवा तास खेल्ने खेलाउने कार्यलार्ई पुर्ण रुपमा बन्देज गरिएको छ ।...

विचित्र संसार

परिवर्तन गाउँपालिका ६ को आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

मालश्री अनलाइन, साउन २४, रोल्पा । परिवर्तन गाउँपालिका वडा न. ६ को आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । परिवर्तन गाउँपालिका वडा न. ६ का वडा अध्यक्ष...

कला / साहित्य

ब्लग